FAQ voor kandidaat leden

Hoe word ik lid?
 1. Lees eerst de voorwaarden waaraan kandidaat-leden moeten voldoen. Je vindt die in de PDFs "deontologische code" en "profiel van een gezondheidsbegeleider" onderaan deze pagina.
 2. Via ons inschrijvingsformulier kan je je aanmelden voor de toetredingsexamens die plaatsvinden op een zondag in juni en december.
 3. Volg daarna de instructies in de mails die je van ons krijgt.
Wat zijn de voorwaarden om lid te worden?

Zie PDFs "deontologische code" en "profiel van een gezondheidsbegeleider" onderaan deze pagina.

Wanneer vindt het examen plaats? Wat kost het?

De toetredingsexamens vinden plaats op een zondag in juni en december. De eerstvolgende datum staat vermeld op het inschrijvingsformulier. 

Meedoen aan de examens kost 25 euro: als je slaagt, wordt dit bedrag in mindering gebracht van je lidgeld wanneer je aansluit binnen de zes maanden na de examens.

Wat gebeurt er wanneer ik geslaagd ben?
 1. Je krijgt een lidnummer.
 2. Je moet je binnen de zes maanden als actief of aspirant lid aansluiten en je lidgeld betalen.
 3. Actieve leden die met alles in orde zijn, verschijnen op onze zoekfunctie op deze website.
 4. Actieve leden krijgen een persoonlijke pagina op onze website die ze zelf kunnen beheren.
 5. Actieve leden krijgen van ons elk jaar een licentie. Deze licentie moet duidelijk zichtbaar in je praktijk ophangen.
 6. Actieve leden moeten zich verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, ofwel via onze groepsverzekering ofwel via een verzekeraar naar keuze.
 7. Aspirant leden worden actief lid als ze aan alle voorwaarden voldoen (zie "profiel van een gezondheidsbegeleider" onderaan deze pagina) (binnen 2 jaar na toetreding)
 8. Je toont aan dat je je jaarlijks bijschoolt en brengt je accreditaties in op je online profiel.
 9. Je houdt je aan onze deontologische code wanneer je cliënten ontvangt.
 10. Je neemt elke jaar deel aan onze Algemene Vergadering. Deze vindt plaats op de eerste zaterdag van februari of zoals aangekondigd op onze website.
 11. Je bent bereid mee te werken aan kwaliteitsenquêtes en kwaliteitsbezoeken.
Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Lidgeld: € 95 voor een actief lid; € 50 voor een aspirant lid. Voor nieuwe leden wordt het € 25 examengeld afgetrokken van het eerste jaar lidgeld.

Je kan het bedrag storten op rekeningnummer BE78 0682 4424 2286 met vermelding van je naam en je lidnummer.

Wat breng ik mee voor het examen?
 1. een pasfoto voor de ledenadministratie.
 2. een afgedrukt en ondertekend document van de deontologische code (te downloaden onderaan deze pagina).
 3. kopies van diploma's, getuigschriften, stagebewijzen, ....  om alle voorwaarden tot toetreding gedetailleerd te kunnen controleren.
Hoe kan ik aansluiten bij de groepsverzekering BA van de Beroepsvereniging?

Je kan je bij aansluiten bij de lopende groepsverzekering die de "Gezondheidsbegeleiders" heeft afgesloten bij La Baloise. Contacteer hiervoor verzekeringsmakelaar Aldo Paemen tel 0032 (0)475 65 31 52. Hij volgt ons dossier op bij verzekeraar La Baloise. Je bent evenwel vrij een andere maatschappij te kiezen. Indien je je verzekert via een andere verzekeraar, moet je wel jaarlijks een bewijs van verzekering overmaken aan het secretariaat.